Բլոգում հանգամանորեն ներկայացված է ազգային տարազի դերն ու նշանակությունը թատերականացված հանդիսություններում, որը հանդիսանում է իմ գիտական ուսումնասիրության թեման: Այսուհետ էլեկտրոնային այս հարթակում պարբերաբար կներկայացնեմ ազգային տարազին առնչվող այլ նյութեր նույնպես` առանձնակի ուշադրություն դարձնելով հայկական տարազի զարգացման ժամանակացույցին՝ հին օրերից մինչ այսօր:

ՊռեԳոմեշ


 

 

Մասսայական փառատոններն ու թատերական ներկայացումները Հին Հունաստանում ԵՎ հին Հռոմում

 

 

Թատրոնը անտիկ ժամանակներից մինչ մեր օրերը

 

 

Հին Հունաստան, Հին Հռոմ ԵՎ Հելլենիստական Հունաստան

 

 

Թատերականացված ներկայացումները միջնադարում ԵՎ Վերածննդի ժամանակաշրջանում

 

 

Վերածննդի դարաշրջան

 

 

Լուսավորչական դարաշրջան

 

 

Թատերականացված միջոցառումների ժամանակակից տիպաբնությունը

 

 

Զանգվածային տոնակատարությունը որպես թատերականացված ներկայացման տարատեսակ

 

 

Քաղաքային մասսայական հանդիսությունների առանձնահատկությունները: Էրեբունի-Երևանը որպես համաքաղաքային տոն

 

 

Ազգային տարազը՝ որպես ավանդույթի ԵՎ մշակույթի հատկանիշ

 

 

Ազգային տարազները մասսայական թատերականացված հանդիսություններում

 

 

 

Մասսայական թատերականացված ներկայացումները նախնադարում

 

 

Թատերականացված ներկայացումները Հին Արևելքի երկրներում

 

 

Թատրոնը XVIII-XIX դարերում

 

 

Նատուրալիզմ

 

 

Մոդեռնիզմ

 

 

Արդի թատրոն

 

 

Թատերական արվեստը Հայաստանում

 

 

Տարազի գեղագիտական-խորհրդանշական առանձնահատկությունները

 

 

Հայկական տարազին առնչվող որոշ նկատառումներ ԵՎ ազգային տարազի ուսումնասիրման մի շարք առանձնահատկություննր

 

 

Հակիրճ հաշվետվություն փաստահավաք աշխատանքների

 

 

Տարազներ

 

  • Total posts(23)
  • Total comments(7)

Forgot your password?